Over mij


“Mijn naam is
Jellie van der Vliet ”


Ik ben energetisch therapeut.

In mijn praktijk vind ik het belangrijk dat er naar cliënten wordt geluisterd. Een luisterend oor voor vragen of het delen van gezondheidsklachten kan voor cliënten verhelderend werken.
Het is een begin van een heling en bewustwordingsproces.

In de praktijk geef ik cliënten ondersteuning in de vorm van energetische therapie en het geven van cursussen en workshop.
De cursussen gaan over hooggevoeligheid en spirituele ontwikkeling. Twee onderwerpen die mij in mijn eigen spirituele ontwikkeling erg bezig hebben gehouden.

De vele vragen en het zoeken naar antwoorden hebben gezorgd dat ik een opleiding ben gaan volgen aan het Johan Borgman College in Utrecht. De opleiding heeft mij bewust gemaakt dat hooggevoeligheid en het helder- weten, voelen en zien bij de mens hoort die leeft op de aarde. Elk mens heeft daarin zijn eigen talenten en gave en mag deze inzetten.

Naast het werk in de praktijk schrijf ik gedichten. In 2016 is mijn gedichtenbundel “Het plan van God” uitgegeven. De gedichten vormen samen het verhaal van het leven. Ze zijn bedoeld voor inspiratie, verdieping, troost en meditatie.

Bestel hier
 


Het Logo


Het logo draagt mijn missie uit, dit vanuit de praktijk en als energetisch therapeut. De boom, de levensboom staat voor de mens met zijn eigen bagage en symboliseert de verbinding met de kosmos en de aarde. De takken van de boom spreiden zich uit naar de kosmos, de wortels van de boom zoeken houvast in de aarde.
De kronkelige weg staat voor de levensweg. Het leven gaat over bergen en door dalen en is altijd in beweging, net als de wereld waarin we leven en waarin we soms moeite hebben om ons zelf staande te houden.

De regenboog staat voor het licht en de trouw die God ons brengt op de aarde. De ronde vorm, de levenscirkel; legt nog eens de nadruk op de verbinding met de mensen om je heen, met God, de aarde en de kosmos.

Samen geeft het rust, inzicht in zingeving en levensdoelen en vormt het aanwijzingen voor het leven.