Consult


Vergoedingen


De consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. Neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar om te controleren of u in aanmerking komt voor vergoeding.



Betalingen


Het consult dient per sessie te worden betaald. Indien u in aanmerking komt voor vergoeding, kunt u de factuur opsturen naar uw eigen zorgverzekeraar. U ontvangt de vergoeding van uw zorgverzekeraar vervolgens op uw eigen bankrekening.

Graag bij het eerste bezoek uw BSN nummer en een overzicht van uw medicatie meenemen.

Wijzigen van een afspraak

Afspraken kunt u kosteloos tot 24 uur voor de datum van de afspraak wijzigen.


Type Duur Prijs
Consult 30 minuten € 30,-
Consult 60 minuten € 60,-
Intake gesprek 90 minuten € 75,-
Het consult is alleen op afspraak.